Naslovna   \   PREPORUKA YUTA-e 18.03.2020.

PREPORUKA YUTA-e 18.03.2020.

-PREPORUKA ZA ORGANIZOVANA GRUPNA PUTOVANJA koja su planirana za realizaciju u periodu posle 15.05

Usled globalne epidemije i proglašenog Vanrednog stanja u R.Srbiji ne postoji realna mogućnost za normalno poslovanje turističkih agencija,u tom smislu za sva putovanja koja su planirana u periodu od 15.05.2020 god u ovom trenutku  ne postoji realan način sagledavanja uslova otkazivanja aranžmana.

U interesu putnika je da sa strpljenjem i razumevanjem sačekaju određeni vremnski period kako bi smo mogli da ponudimo konkretane odgovore u vezi otkazivanja arnažmana.U tom smislu YUTA će do 05.05.2020 god. Dostaviti novu Preporuku , a na osnovu stanja u tom trenutku i preporukama Svetske zdravstvene organizacije i nadležnih državnih organa R.Srbije.

 

 Ukoliko putnici   insistiraju na raskidu ugovora o putovanju imaju mogućnost da zatraže u pismenoj formi raskid ugovora o putovanju.

Agencija je dužna da putniku dostavi potvrdu prijema ovakvog zahteva

Predlažemo dva modela rešenja zahtzeva za otkaz aranžmana.

 

( Model 1.  Potvrda o saglasnosti putnika za raskid i prebacivanje sredstava za realizaciju putovanja u periodu    od  1 god.)

( Model 2 U skladu sa čla.12 OUP u situacijama “više sile” da obračuna stvarne ,dokazive troškove za realizaciju tur.aranžmana,a eventualnu razliku isplati putniku u novcu ili kroz Potvrdu o saglasnosti )

 

U slučaju da putnik nije zadovoljan ni jednim od navedenih rešenja,njegova prava su da se obrati nadležnom inspekcijskom organu( Turistička Inspekcija)

 

-PREPORUKA ZA INDIVIDUALNA PUTOVANJA po zahtevu klijenta.

Sva ne realizovana putovanja  na zahtev klijenta ( individualna putovanja) će se tretirati prema članu 12 OUP u delu koji se poziva na proglašenje vanrednog stanja i to :

-Agencija ima prava da naplati sve stvarne i dokazive troškove koji su nastaili u procesu organizacije putovanja ( avio karte ,hotelski smeštaj i dr usluge)

I da razliku ispalti putniku na jedan od dva modela koji su pomenuti u domenu organizovanih turističkih putovanja.

 

Aleksandar Seničić, direktor

 


 


OBAVEŠTENJE

Prvi polasci za Grčku su 14.06.2020. i za putovanje u Grčku i tranzit kroz Severnu Makedoniju, kao i povratak u Srbiju, nije potreban PCR test na Corona virus, nema mera karantina, niti drugih obaveznih procedura.

LETO MOŽE DA POČNE !


 

 

VAŽNO

Na našoj web stranici se nalazi samo deo ponuda.Za sve informacije nas kontaktirajte ili nas posetite.

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom koji su sastavni deo opštih uslova putovanja i dostupni su vam u našoj agenciji.

 
 
  Powered by WEB TransMisija